اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ترفند نحوه مشاهده و چاپ گزارش ریزعملکرد فروش

ترفند نحوه مشاهده و چاپ گزارش ریزعملکرد فروش

شامل جمع فروش بر حسب بازه زمانی،نوع (دیجیتال،افست و ..)،مشتری
جنس مصرفی شامل تعداد فاکتور،جمع کل فاکتورها،سود ناخالص

ارسال یک پاسخ