اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

طراحی در صورتی که در زمان ثبت فاکتور فروش، شخص طراحی به عنوان انجام دهنده طرح انتخاب شده باشد، سفارش مورد نظر با وضعیت در انتظار انجام طراحی در این صفحه و در لیست کاری همان طراح نمایش داده می شود. از ...

ادامه خواندن

خدمات(تابلو تبلیغاتی) در این قسمت به تعریف خدمات، ماژول بیلبورد می پردازیم. اگر ماژول بیلبورد داشته باشیم ممکن از در قسمت خدمات، طراحی داشته باشد. برای مثال یک بیلبورد اجاره می دهیم و خودمان دستگاه چاپ هم داریم و چاپ را انجام می ...

ادامه خواندن

چاپ زمانی که طراحی انجام و تایید شد، سفارش به مرحله بعد یعنی مرحله چاپ ارسال می شود. در این مرحله به منظور تکمیل انجام چاپ دو راه داریم: ارسال سفارش چاپ به همکار و یا انجام چاپ در مجموعه خودمان.

ادامه خواندن

ارسال و دریافت از همکار به دلیل تنوع خدمات در امور مربوط به چاپ و تبلیغات بویژه در قسمت خدمات تکمیلی، چاپ و … معمولاً بخشی از کار و یا حتی کل سفارش(سفارشات فرم عمومی) جهت انجام به همکار ارسال می ...

ادامه خواندن