اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ورود به انبار در صفحه اصلی لیست سندهای ورود به انبار که تاکنون ثبت شده قابل مشاهده است. مهمترین امکانی که در نرم افزار رنگارنگ در مبحث انبارداری وجود دارد این است که می توانید  چندین انبار برای چاپخانه تعریف کنید و ...

ادامه خواندن

خروج از انبار در صفحه اصلی لیست سندهای خروج انبار که تاکنون ثبت شده قابل مشاهده است. مهمترین امکانی که در نرم افزار رنگارنگ در مبحث انبارداری وجود دارد این است که می توانید  چندین انبار برای چاپخانه تعریف کنید و همچنین  ...

ادامه خواندن