اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

در این صفحه کلیه چک های دریافتی و چک های پرداختی با وضعیت متفاوت قابل مشاهده است. لیست عملیات چک: وصول چک: در صورتی که چک به بانک برده شده و مبلغ دریافت شده باشد می بایست چک وصول زده شود تا از ...

ادامه خواندن

برگشت از فروش در این صفحه لیست سفارشات برگشت فروش شده قابل مشاهده و ویرایش است. نکته قابل توجه اینکه بمنظور ثبت برگشت فروش به صفحه مدیریت سفارشات مراجعه نمایید و با انتخاب سطر مورد نظر و کلیک بر روی برگشت از فروش، ...

ادامه خواندن

با وارد کردن بازه زمانی و کلیک بر روی گزینه محاسبه، میزان سود و زیان در دوره زمانی انتخابی محاسبه شده و نمایش داده می شود. در فیلد فروش، جمع کل فروش (طی بازه زمانی مشخص شده)، تخفیف ها، مجموع برگشت از ...

ادامه خواندن

این صفحه در اصل یک صفحه گزارشی است که لیستی از تراکنش های یک تنخواه گردان یا صندوق را نمایش می دهد. در قسمت پایین صفحه جمع کلیه پرداختی ها، دریافتی ها و مانده در بازه زمانی مشخص شده ...

ادامه خواندن

این صفحه در اصل یک صفحه گزارشی است که لیستی از کلیه بستانکاران را نمایش می دهد. در قسمت پایین صفحه در فیلد مجموع، میزان کل بستانکاری نمایش داده شده است. جستجو: در این صفحه امکان مشاهده میزان بستانکاری در بازه زمانی مشخص ...

ادامه خواندن

لیست بدهکاران این صفحه در اصل یک صفحه گزارشی است که لیستی از کلیه بدهکاران را نمایش می دهد. در قسمت پایین صفحه در فیلد مجموع، میزان کل بدهکاری نمایش داده شده است. جستجو: در این صفحه امکان مشاهده میزان بدهکاری در بازه زمانی ...

ادامه خواندن

با انتخاب شخص و بازه زمانی، لیست تمامی تراکنش های مالی یک شخص قابل مشاهده و چاپ می باشد. (برای مثال کلیه فاکتورهای خرید، فروش، دریافت ها و پرداخت ها) نکته: این صفحه مشابه معین حساب می باشد با این تفاوت که ...

ادامه خواندن

با انتخاب شخص و بازه زمانی، لیست تمامی تراکنش های مالی یک شخص قابل مشاهده و چاپ می باشد. (برای مثال کلیه فاکتورهای خرید، فروش، دریافت ها و پرداخت ها) جستجو: با انتخاب شخص و تاریخ مورد نظر، کلیه تراکنش های مالی مربوط ...

ادامه خواندن