اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

سرنخ بازاریابی در ابتدا بهتر است تعریف جامعی از سرنخ و تفاوت آن با فرصت فروش داشته باشیم. سرنخ: شخصی (از یک شرکت یا به صورت شخصی) که شما برای بازاریابی سراغش می روید یا ایشان با شما ارتباط برقرار می کند ...

ادامه خواندن

جریان کاری در صفحه اصلی لیست جریان کاری که تا به حال تعریف کرده ایم قابل مشاهده است. برای مثال فرصت فروش وب سایت نکته قابل توجه اینکه برای هر دسته از جریان کاری میتوانید زیر شاخه تعریف کنید.

ادامه خواندن