وقتی یک کار در اتوماسیون انجام شده ثبت میشود ، چگونه میتوان آن را به وضعیت قبل باز گرداند ؟

سوال

در هر مرحله ای که تمایل داشتیم به یک مرحله ی قبل در اتوماسیون بازگشت داشته باشیم ، کافیست پس از باز کردن سطر کار مورد نظر ، کلید “برگشت وضعیت” را در بالای صفحه سمت راست پنجره ی باز شده ، بزنیم تا یک مرحله به عقب بازگردیم

0
اتوماسیون پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 613 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب