اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

گزارش مالی>برگشت از فروش

برگشت از فروش

در این صفحه لیست سفارشات برگشت فروش شده قابل مشاهده و ویرایش است. نکته قابل توجه اینکه بمنظور ثبت برگشت فروش به صفحه مدیریت سفارشات مراجعه نمایید و با انتخاب سطر مورد نظر و کلیک بر روی برگشت از فروش، جزییاتی نظیر مقصر و مبلغ را وارد نمایید.

جستجو:جست و جو بر اساس شماره فاکتور، نام مشتری و یا نام مقصر امکان پذیر است.

ویرایش:با انتخاب هر سطر و دبل کلیک یا کلیک بر روی گزینه ویرایش، صفحه برگشت از فروش باز شده و امکان ویرایش نام مقصر، تاریخ برگشت، مبلغ و توضیحات مربوط به سفارش وجود دارد.

مقصر: با ذخیره نام یک شخص (کارمند) یا موسسه فرد مقصر را ثبت نموده و در زمان مورد نیاز گزارش تهیه نمایید.

تاریخ: تاریخ برگشت شدن فاکتور

مبلغ: مبلغی که به ازای برگشت فاکتور به مشتری برگشت داده می شود. به ازای مبلغ وارد شده مشتری از موسسه بستانکار خواهد شد.

توضیحات: توضیحات مورد نیاز برای برگشت از فروش یک فاکتور در این قسمت وارد می شود.

ارسال یک پاسخ