چگونه میتوانم با محیط نرم افزار آشنا شوم؟

سوال

درخواست خود را روی سایت گروه نرم افزاری رنگارنگ ثبت کنید و یا با تماس به مجموعه رنگارنگ درخواست خود را با کارشناسان مطرح میکنید. پس از آن که درخواست ثبت شد کارشناسان ما در اسرع وقت جهت برگزاری جلسه دمو با شما تماس میگیرند.

 

0
قبل از خرید پشتیبانی رنگارنگ 6 سال 0 پاسخ ها 390 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب