گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش برای نرم افزار حسابداری رنگارنگ شامل چه بازه زمانی و چه خدماتی می شود؟

سوال

هزینه ی پشتیبانی نرم افزار رنگارنگ به صورت سالانه تمدید میشود که البته ۱۲ ماه ابتدای آن به صورت رایگان میباشد.

0
قبل از خرید 6 سال 0 پاسخ ها 407 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب