اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

انتقال بین انبارها

انتقال بین انبارها:

انبار–>انتقال بین انبار

از این گزینه برای جا به جایی بین انبارها استفاده می شود.

(مثال: انتقال موجودی ازانبار موسسه، به موجودی انبار چاپخانه در محل متفاوت)

دقیقا مانند مراحل قبل عمل می کنیم با این تفاوت که در این قسمت انبار مبدا و مقصد را باید مشخص کنیم.

نکته مورد توجه این است که می توان برای ورود و خروج از انبار، ارسال پیامک اتوماتیک را فعال کرد.

تنظیمات>تنظیمات سیستم>پیامک> *ارسال اتوماتیک پیام پس از ورود به انبار *ارسال اتوماتیک پیامک پس از خروج از انبار

در صورت تنظیم ارسال پیام اتوماتیک و نوشتن متن ارسالی مورد نظر، پس از هربار ورود و خروج از انبار متن پیش فرض به

صورت اتوماتیک به شخص مورد نظر ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ