اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ترفند نحوه ادغام فاکتورهای مشتری یا صدور فاکتور با فرمت رسمی دارایی

ترفند نحوه ادغام فاکتورهای مشتری یا صدور فاکتور با فرمت رسمی دارایی

– تغییر نام سفارش دهنده
– تنظیم نمایش شماره سریال
– تنظیم تاریخ دلخواه

ارسال یک پاسخ