چطور میتوانم با این نرم افزار میزان ضایعات چاپخانه را رصد کنم؟

سوال

از میزان ضایعات هر جنس در چاپخانه چطور میتوانم گزارش بگیرم؟

حل شده 0
اتوماسیون 5 سال 1 پاسخ 1288 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. از منوی گزارش وارد صفحه گزارش ضایعات شوید. در این صفحه امکان مشاهده گزارش ضایعات بر اساس پارامترهای مختلف وجود دارد. برای مثال مشاهده میزان ضایعات برحسب یک نوع جنس یا اپراتور یا دستگاه بر اساس بازه زمانی مشخص
    پس از تعیین پارامترهای جستجو بر روی کلید جستجو کلیک نمایید.
    میزان چاپ و ضایعات آن جنس نمایش داده می شود. با تغییر قیمت خام می توانید میزان ضایعات را برحسب قیمت خام مشاهده نمایید.


    ضمیمه ها
    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

انتخاب