اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

حواله و تسویه فاکتورهای فروش

ممکن است یک سری از فاکتورهای ثبت شده به صورت نسیه باشد و یا اینکه بخشی از مبلغ فاکتور به صورت نقد و مابقی نسیه باشد. در این صورت برای سهولت پیگیری فاکتورهای پرداخت نشده یا فاکتورهایی که بخشی از مبلغ آن پرداخت شده و تسویه این قبیل فاکتورها از این صفحه استفاده می کنیم.

قبلاً تسویه شده:

فاکتورهایی که قبلاً توسط عملیات مالی پرداخت شده اند و مشتری بابت آن فاکتورها بدهی به ما ندارد را از طریق انتخاب آن فاکتور و کلیک روی گزینه قبلاً تسویه شده، به لیست تسویه شده ها بفرستید. در این صورت صرفاً به عنوان تسویه شده علامت زده شده و فرم مالی باز نخواهد شد.

نکته: در صورتی که تمایل دارید فاکتورها به عنوان تسویه شده/ نشده علامت زده و دسته بندی شوند، در زمان پرداخت مبلغ هر فاکتور از این صفحه و کلیک بر روی گزینه تسویه استفاده کنید تا با پرداخت مبلغ به عنوان تسویه شده هم علامت زده شود.

تسویه:

بمنظور پیگیری فاکتورهای پرداخت نشده یا فاکتورهایی که بخشی از مبلغ آن پرداخت شده و تسویه این قبیل فاکتورها بدین صورت عمل می کنیم:

امور مالی > حوال و تسویه فاکتور روش > انتخاب فاکتور مورد نظر > تسویه(برای تسویه کل یا قسمتی از مبلغ)

با انتخاب یک یا چند فاکتور، جمع مبالغ انتخاب شده نمایش داده می شود. فاکتورهای مدنظر را انتخاب کرده بر روی تسویه کلیک کنید. سپس صفحه امور مالی باز شده که در این قسمت سربرگ های “دریافت از طرف حساب” و “عملیات بانک” در دسترس می باشد.

در صورتی که به صورت نقد پرداخت شود از سربرگ دریافت از طرف حساب و در صورتی که مشتری برای تسویه به حساب بانکی واریز کرده باشد از عملیات بانک استفاده می کنیم.

دریافت از طرف حساب:

پرداخت کننده:شخص پرداخت کننده را از لیست اشخاص انتخاب کنید. (با دبل کلیک یا فشردن هر کلیدی روی صفحه کلید صفحه اشخاص باز می شود)

مبلغ کل: باید برابر با جمع مبلغ نقد، کارت خوان، تخفیف و چک باشد. بدین منظور با فشردن کلید space در این گزینه، جمع مبالغ پر می شود.

نقد: میزان مبلغ نقد را در این گزینه وارد نمایید. دقت کنید جمع نقد، کارت خوان و تخفیف با مبلغ کل یکسان باشد.

دریافت کننده: صندوق دریافت کننده را انتخاب کنید.

کارت خوان: در صورتی که مبلغی بوسیله کارت خوان پرداخت شده باشد در اینجا وارد می شود.

بانک: بانک متصل به کارت خوان را انتخاب می کنیم. (به منظور تعریف بانک متصل به کارت خوان از منوی اطلاعات پایه صفحه بانک را انتخاب کنید.)

تخفیف: در صورت وجود تخفیف این گزینه پر می شود.

چک: در صورت معرفی چک، این گزینه با جمع مبالغ چک پر می شود.

معرفی چک: در صورتی که دریافت از طرف حساب به صورت چک باشد، گزینه معرفی چک را انتخاب می کنیم. در صفحه باز شده با فشردن کلید ایجاد مشخصات هر چک را وارد می کنیم. با انتخاب کلید خروج گزینه چک اتوماتیک پر می شود.

طرف حساب به بانک:

در صورتی که شخصی واریز وجه به حساب ما داشته باشد از این نوع عملیات بانکی استفاده می کنیم.

بدین منظور با انتخاب گزینه طرف حساب به بانک، سپس پرداخت کننده را از صفحه اشخاص و حساب دریافت کننده را انتخاب می کنید. (برای مثال پرداخت آقای احمدی به بانک صادرات)

سپس مبلغ کل را به ریال وارد نمایید. اگر کارمزد بانکی وجود دارد مبلغ آن را وارد کرده و شماره پیگیری مربوط به عملیات بانک را وارد نمایید.

نکته: دقت کنید جمع مبلغ، نسیه و تخفیف با مبلغ کل یکسان باشد.

جستجو:

برای جست و جو در این قسمت می توانید از فیلتر شماره فاکتور و یا نام شخص استفاده کنید.

در قسمت وضعیت فاکتور هم لیست فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده قابل مشاهده است.

چاپ:

برای چاپ فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده می توانید از گزینه مربوطه استفاده نمایید. این لیست علاوه بر امکان چاپ، امکان ذخیره با پسوندهای عکس، اکسل و pdf را نیز دارد.

ارسال یک پاسخ