اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

عملیات چک


در این صفحه کلیه چک های دریافتی و چک های پرداختی با وضعیت متفاوت قابل مشاهده و ثبت عملیات است.

لیست عملیات چک:

وصول چک: در صورتی که چک به بانک برده شده و مبلغ دریافت شده باشد می بایست چک وصول زده شود تا از لیست چک های صندوق خارج شده و مبلغ آن به حساب بانکی یا صندوق واریز گردد.

برگشت شده: در صورتی که چک به بانک برده شده و مبلغ دریافت نشود (چک برگشت شده باشد) آن را به عنوان برگشت شده ذخیره می کنیم تا در آن دسته قابل پیگیری باشد و در حساب مشتری لحاظ شود.

به حساب گذاشتن: در بعضی مواقع چک ها را نزد بانک و به اصطلاح به حساب می خوابانند تا در تاریخ مقرر چک وصول و به حساب بانکی واریز شود.

خرج چک: در صورتی که وجه بدهکاری چک مشتری یا موسسه به شخص دیگری پرداخت شود به اصطلاح خرج چک صورت گرفته است و چک های خرج شده با این وضعیت قابل پیگیری هستند.

عودت از حساب: در مواقعی که چک به حساب خوابانده شده و قصد بازگشت آن به صندوق را داریم.

جستجو:

در قسمت چک های دریافتی، چک های دریافتی نزد صندوق با امکان دسته بندی بر حسب وصول و برگشت چک، به حساب خواباندن چک و خرج چک وجود دارد. در قسمت چک های پرداختی، امکان دسته بندی بر حسب چک های پرداختی، وصول شده و برگشت شده وجود دارد.

همچنین جست و جو از طریق انتخاب نام پرداخت کننده، نام دریافت کننده یا بازه زمانی سررسید چک امکان پذیر است. با تعیین فیلتر مدنظر و کلیک بر روی جستجو لیست چک ها به همراه اطلاعت مربوط به هر یک قابل مشاهده است.

چک های دریافتی

لیست چک هایی که از طرف حساب دریافت و نزد صندوق نگهداری می شود با انتخاب این وضعیت قابل مشاهده و چاپ می باشد. چک هایی که در این وضعیت هستند قابل وصول، برگشت و به حساب گذاشتن هستند.

چک های دریافتی > به حساب خوابانده شده:

با انتخاب وضعیت چک های به حساب خوابانده شده، امکان فیلتر بر اساس نام پرداخت کننده و دریافت کننده نیز وجود دارد و چک های به حساب خوابانده شده به همراه اطلاعات در این قسمت قابل مشاهده است. همچنین امکان چاپ گزارش این چک ها در این قسمت وجود دارد. همچنین امکان ویرایش اطلاعاتی که در زمان خواباندن چک به حساب وارد کرده بودیم توسط ویرایش وجود دارد. از دیگر موارد موجود در این وضعیت امکان برگشت، وصول یا عودت از حساب می باشد.

چک های دریافتی > وصول شده:

چک هایی که به عنوان وصول شده علامت زده شده باشد، از طریق انتخاب این وضعیت و در لیست زیر قابل پیگیری هستند. در صورتی که به اشتباه چک وصول زده شده باشد می توانید با انتخاب عودت وصول، چک را به وضعیت قبلی باز گردانید.

چک های دریافتی > چک برگشتی:

در مواردی که چک را برگشت زده بودیم با انتخاب این حالت قابل پیگیری هستند. در صورتی که چک برگشتی به اصطلاح پاس شود با انتخاب چک و کلیک بر روی عودت از برگشت، چک به لیست چک های نزد صندوق برده شده و با کلیک روی وصول چک را وصول نمایید.

چک های پرداختی

با انتخاب این وضعیت لیست چک هایی که به طرف حساب پرداخت شده به همراه جزییات قابل مشاهده و چاپ می باشد. در این وضعیت امکان وصول یا برگشت چک پرداختی وجود دارد.

چک های پرداختی > چک های برگشت شده:

با انتخاب این وضعیت لیست چک هایی که به طرف حساب پرداخت شده و به عنوان برگشت شده مشخص شده نمایش داده می شود. امکان عودت از برگشت وجود دارد. بدین معنی که با کلیک بر روی عودت از برگشت به لیست پرداختی ها برگشت داده می شود.

چک های پرداختی > چک های وصول شده:

با انتخاب این وضعیت لیست چک هایی که به طرف حساب پرداخت شده و به عنوان وصول شده مشخص شده نمایش داده می شود. امکان عودت از وصول وجود دارد.

ارسال یک پاسخ