اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ترفند تنظیمات چاپ کلیه فرم ها

ترفند تنظیمات چاپ کلیه فرم ها (اتوماتیک چاپ شود/نشود/سوال شود-چاپگرپیش فرض-تعداد نسخه-پیش نمایش مشاهده شود/نشود)

مثال: تنظیم چاپ ۲ نسخه فاکتور روی پرینتر منشی و پرینترهای دیگر

ارسال یک پاسخ