اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ترفند ارسال پیامک مانده حساب به مشتری با تنظیم متن دلخواه

ترفند ارسال پیامک مانده حساب به مشتری با تنظیم متن دلخواه

با انتخاب شخص از لیست بدهکاران و فشردن ارسال، متن تنظیم شده حاوی نام و مانده حساب به صورت خودکار پر شده و ارسال می شود.

ارسال یک پاسخ