در صورتی که بخواهم ماژول به هر سطح نرم افزار اضافه کنم چگونه اقدام کنم؟

سوال

شما  در سایت و  یا با تماس به مجموعه رنگارنگ می توانید درخواست ارتقا نرم افزار به سطح مورد نظر یا ماژول مورد نظر  را مطرح کنید.

0
قبل از خرید 6 سال 0 پاسخ ها 452 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب