آیا امکان این وجود دارد که چندین پرسنل از نرم افزار به صورت همزمان استفاده بکنند؟

سوال

بله نرم افزار تحت شبکه است و به  تعداد کافی،کاربر به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.البته قابلیت افزودن کاربر هم به سطح مورد نیازتان وجود دارد.

0
قبل از خرید 5 سال 0 پاسخ ها 436 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب