آیا امکان فعال سازی کاربر اضافه تر وجود دارد؟

سوال

به صورت پیش فرض نسبت به امکانات هر سطح تعداد کاربر مناسبی برای شما در نظر گرفته شده است. برای مثال برای سطح جامع ۱۰ کاربر فعال در نظر گرفته شده است. توجه داشته باشید که این تعداد به معنی ۱۰ کاربر فعال یا session در یک زمان می باشد و محدودیتی در ثبت کارمند وجود ندارد.

در صورت تمایل به افزایش کاربر این امکان وجود دارد. بدین منظور درخواست خود را ثبت کنید تا بخش فروش با شما هماهنگ کرده و در اسرع وقت این امر صورت پذیرد.

0
نصب و بروزرسانی نرم افزار پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 414 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب