آیا امکان ارتقا نرم افزار خریداری شده به سطوح بالاتر وجود دارد؟

سوال

در هر زمان می توانید نرم افزار خریداری شده را به سطوح بالاتر ارتقا داده یا ماژول دیگری را فعال نمایید. بدین منظور در سایت گروه نرم افزاری رنگارنگ می توانید درخواست خود را مطرح کنید.

قیمت ها به صورت مابه التفاوت با نرم افزار فعلی دریافت خواهد شد.

0
نصب و بروزرسانی نرم افزار پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 420 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب