اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

امور مالی > اسناد حسابداری


این بخش از نرم افزار بیشتر مورد استفاده ی حسابداران و مدیران می باشد , زیرا به داشتنِ اطلاعات کامل حسابداری نیازمند است

با استفاده از اسناد حسابداری کاربر می تواند تمامی عملیاتی که به صورت اتومات در سیستم ثبت می شود را به صورت سند حسابداری ثبت کند

پایه ی تمام گزارشات در نرم افزار حسابداری رنگارنگ ، اسناد حسابداری است که به دو دسته ی اسناد حسابداری اتومات و اسناد حسابداری غیر اتومات تقسیم می شود

اسناد حسابداری اتومات : در نرم افزار حسابداری رنگارنگ امکانی فراهم شده تا کاربران بدون داشتن اطلاعات حسابداری به راحتی بتوانند با استفاده از عملیات موجود در نرم افزار مانند : فاکتور خرید – فاکتور فروش – عملیات دریافت – عملیات پرداخت و سایر عملیات موجود در نرم افزار ، به ثبت رویداد های مالی روزانه خود بپردازند و نرم افزار به صورت اتومات اسناد حسابداری آن عملیات را ثبت می کند

اسناد حسابداری غیر اتومات : در نرم افزار حسابداری رنگارنگ این امکان وجود دارد تا در صورت تمایل کاربر برای انجام امور مالی از سند حسابداری غیر اتومات استفاده نماید

  ثبت سند> اسناد حسابداری >امور مالی  

این بخش جهت ثبت اسناد دستی مورد استفاده قرار می گیرد

 • تاریخ

در قسمت تاریخ، تاریخ روز به صورت اتومات ثبت شده است. در صورت نیاز می توان تاریخ سند را تغییر داد

 • شماره سند

شماره سندی که سیستم به صورت اتومات برای سند دستی پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد. شماره سند بعد از امکان مرتب سازی تغییر می کند همچنین شماره سند باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد

 • نوع سند

دارای دو گزینه قطعی و موقت است. امکان ویرایش فقط در اسناد موقت وجود دارد و اسناد قطعی قابلیت حذف و یا ویرایش ندارند

 • شرح سند

درصورتی که تمایل داشته باشیم در سند مورد نظر ، توضیحی اضافه کنیم ، بایست در شرح سند آن را وارد کنیم

 • کد حساب

شماره ی کد حساب مورد نظر در این سطر انتخاب میشود ( کل ، معین و یا تفصیلی )

 • نام حساب

نام حساب مورد نظر در این سطر انتخاب میشود ( کل ، معین و یا تفصیلی )

 • بدهکار

میزان رقم بدهکاری را به ریال وارد میکنیم

 • بستانکار

میزان رقم بستانکاری را به ریال وارد میکنیم

نکته : مبالغ بدهکار یا بستانکار برای کد حسابداری انتخاب شده را واردنمایید و دکمه ذخیره را بزنید . در یک سطر فقط می توان بدهکاری و یا بستانکاری ثبت کرد

نکته : دقت نمایید باید جمع بدهکاری و بستانکاری در سند حسابداری برابر باشد ، در غیر اینصورت سند حسابداری ثبت نمی شود

    اسناد> اسناد حسابداری >امور مالی  

در این بخش کلیه ی  اسناد حسابداری مربوط به رویدادهای مالی که به صورت دستی و یا اتومات ثبت شده اند مشاهده می شود

شما می توانید با وارد کردن اطلاعاتی نظیر ازتاریخ ، تا تاریخ ، شماره سند و یا نوع سند در قسمت جستجو ، سریعآ به سند مربوطه دسترسی پیدا کنید

 • ایجاد

این گزینه ، بمنظور ثبت سند جدید استفاده میشود

 • ویرایش

درصورتی که سند انتخاب شده ، قطعی نبوده و موقت باشد ، میتوان از این طریق آن را ویرایش نمود

 • حذف

در صورتی که سند انتخاب شده ، قطعی نبوده و موقت باشد ، میتوان از این طریق آن را حذف نمود

 • جست و جو

پس از پر کردن کادرهای مربوط به جست و جو بایست این دکمه را بزنیم

 • چاپ سند

بمنظور چاپ سند مورد نظر ، بایست این دکمه زده شود تا پیش نمایش چاپ برای ما نشان داده شود

ارسال یک پاسخ