اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

خدمات (تابلو تبلیغاتی)

خدمات(تابلو تبلیغاتی)

در این قسمت به تعریف خدمات، ماژول بیلبورد می پردازیم.

اگر ماژول بیلبورد داشته باشیم ممکن از در قسمت خدمات، طراحی داشته باشد.

برای مثال یک بیلبورد اجاره می دهیم و خودمان دستگاه چاپ هم داریم و چاپ را انجام می دهیم، در این صورت از سربرگ تابلو تبلیغاتی در قسمت خدمات استفاده می کنیم.

در سربرگ جست و جو امکان انتخاب و تعریف تابلو تبلیغاتی جدید وجود دارد.

برای ایجاد تابلو تبلیغاتی جدید از گزینه ایجاد استفاده کرده و با وارد کردن عنوان، قیمت، اندازه بر حسب سانتی متر و آدرس، بیلبورد جدید را تعریف کرده و اطلاعات وارد شده را ذخیره می کنیم.

در این صفحه امکان حذف و ویرایش تابلو تبلیغاتی مورد نظر وجود دارد و همچنین می توانید جست و جو بر اساس آدرس و یا عنوان بیلبورد داشته باشید.

در صفحه اصلی، با انتخاب سطر مورد نظر امکان استفاده از گزینه های نصب، انصراف و انصراف اجباری وجود دارد.

برای نصب، سطر مورد نظر را انتخاب نموده و از گزینه نصب استفاده می کنیم.

برای انصراف نیز سطر مورد نظر را انتخاب کرده وارد صفحه بازگشت از فروش شده و با مشخص کردن مقصر، تاریخ انصراف، مبلغ و توضیحات مربوطه با ذخیره اطلاعات، و از سفارش انصراف می دهیم.

برای انصراف اجباری، سطر مورد نظر را انتخاب نموده و از گزینه انصراف اجباری استفاده می کنیم.

در صفحه انصراف اجباری، مشخصات سفارش از قبیل تاریخ سفارش، نام مشتری، قیمت و تابلو تبلیغاتی مورد نظر را مشخص

می کنیم.

در سربرگ زمان اجاره، تاریخ اجاره و تعداد روز را مشخص نموده و در سربرگ زمان انصراف نیز اطلاعات مربوط به تاریخ انصراف را وارد می کنیم.

در قسمت تاریخ جایگزین، تاریخ و تعداد روز را وارد کرده و در آخر مبلغ جایگزین مورد نظر را وارد نموده و اطلاعات را ذخیره می کنیم.

در این حالت صفحه امور مالی باز شده و می توانید در این صفحه به امور مالی خود بپردازید.(آموزش امور مالی)

در قسمت جست و جو در صفحه اصلی، امکان جست و جو بر اساس نام تابلو تبلیغاتی، شماره فاکتور، نام مشتری و حتی وضعیت سفارش وجود دارد.

با زدن گزینه گزارش چاپ می توانید گزارش از سفارش مربوطه را دریافت کنید.

و در آخر اطلاعات را ذخیره می کنیم.

 

ارسال یک پاسخ