اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

You must login to ask question.

ارسال

ارسال

پس از انجام کلیه خدمات مورد نیاز بر روی یک سفارش چاپ یا خدمات، سفارش در مرحله آماده به تحویل حضوری یا ارسال (پیک موتوری، باربری یا ترمینال) قرار می گیرد.

در قسمت جست و جو می توانید براساس شماره فاکتور، نام مشتری، نحوه ارسال سفارش و بازه زمانی سفارش جست و جو انجام دهید.

نکته: با دبل کلیک روی هر سطر می توانید جزییات سفارش مربوطه را مشاهده کنید که در آن اطلاعات فاکتور، جزییات سفارش، فرم های انتخابی، فایل ضمیمه شده، خدمات پس از چاپ و وضعیت سفارش قابل مشاهده است.

ارسال: با انتخاب سطر مورد نظر و کلیک بر روی گزینه ارسال، سفارش مورد نظر را برای ارسال تایید می کنید و در پنجره باز شده امکان درج توضیحات در مورد سفارش وجود دارد. برای مثال کد بیجک، شماره پیک موتوری، تحویل به آقای …

نکته: متن وارد شده در قسمت توضیحات در حواله ارسال قابل مشاهده و چاپ است.

حواله ارسال: در حواله ارسال، جزییات سفارش از قبیل مشخصات فرستنده و گیرنده، شماره تماس و آدرس، شماره فاکتور و توضیحات سفارش قابل مشاهده است.

در این صفحه سربرگ برگشت وضعیت و برگشت از فروش نیز قابل مشاهده است.

در انتها با زدن گزینه چاپ قرارداد، قرارداد سفارش کار برای چاپ آماده است.

ارسال یک پاسخ