زمان تحویل پیش فرض را چگونه در صفحه ی سفارش ، تغییر دهیم ؟

سوال

در منوی تنظیمات و در اولین قسمت یعنی “تنظیمات سیستم” ، بایست وارد دومین بخش یعنی “سفارش” شویم و زمان تحویل را تغییر دهیم.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 6 سال 0 پاسخ ها 2123 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب