لوگو و آدرس مجموعه ی خود را چگونه در نرم افزار ثبت کنیم تا در فاکتور نمایش داده شود ؟

سوال

در تب تنظیمات ، روی اولین قسمت یعنی “تنظیمات سیستم” کلیک میکنیم و در اولین بخش یعنی “مشخصات موسسه” اطلاعات کامل را وارد می نماییم

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 4 سال 0 پاسخ ها 488 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب