در بخش کاغذ/کالا ، کاربرد قیمت خام در تعریف کاغذ یا کالا چیست ؟

سوال

همانطور که از نامش پیداست ، این قسمت مربوط به قیمت کالا در حالت خام و چاپ نشده می باشد. درصورتی که مایل باشید کالا و یا کاغذ خود را در همان حالت اولیه بفروش برسانید ، این قیمت را وارد می نمایید

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 5 سال 0 پاسخ ها 707 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب