اندازه و نوع فونت نرم افزار را چگونه تغییر دهیم ؟

سوال

روی منوی بی نامی که سمت راست منوی اشخاص می باشد ، کلیک کرده و سپس روی سطر تنظیمات کاربری کلیک می کنیم و اندازه و یا فونت نرم افزار را تغییر می دهیم.

0
سایر پشتیبانی رنگارنگ 4 سال 0 پاسخ ها 617 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب